Stärk ditt
varumärkes goda rykte

 

 

Framgångsrik ledning

Ge din offentliga profil en välbehövlig kick med hållbar belysning. Ett rykte om miljövänlighet kan ge dig den extra konkurrenskraften för att vinna patienter till ditt sjukhus. Dessutom kan ett högt hållbarhetsbetyg uppmuntra fler kunder och affärsverksamheter att vilja samarbeta med dig.

Omedelbara resultat, långsiktiga fördelar

 

Miljövänlig belysning ger verksamheten en kick både kortsiktigt och i det långa loppet. De omedelbara fördelarna är minskade kostnader, gladare personal och ökad patientnöjdhet. De långsiktiga fördelarna är att ditt byggnadsvärde ökar med upp till 16 % och att investerare kommer att känna sig trygga med att din verksamhet är noga med att uppfylla sitt samhällsansvar.

Tilltala fler

 

Hållbarhet bygger broar. Miljötänk hos sjukhusledningen och i byggnaden har positiva effekter på hur människor uppfattar ditt varumärke. När du visar ditt engagemang i miljön stärker du ditt goda rykte och blir mer tilltalande för personal, patienter, samarbetspartners, investerare och hela samhället.

Visste du att?

 

 

Ökning av byggnadsvärdet för miljövänliga byggnader jämfört med konventionella byggnader
Beräknad kostnad för miljövänliga byggnader (baserat på prognoser och undersökningar vid designfasen)

jämfört med

Beräknad kostnad för miljövänliga byggnader (faktiska kostnader baserat på olika studier)
You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website