Fler varumärken från

Skapa sundare och
gladare utrymmen

 

 

Bättre miljöer

 

När man pratar om hållbar hälso- och sjukvård är miljömålen bara en del av bilden. Det är också viktigt att ta hänsyn till människoperspektivet. Det innebär att främja välbefinnande och bekvämlighet för patienter, besökare och personal.

Främjar den naturliga dygnsrytmen

 

Ljus kan spela en avgörande roll för att skapa en välkomnande miljö. Ljuset påverkar vår hälsa och välbefinnande varje dag och styr viktiga kroppsfunktioner som vår sömncykel. Med moderna, hållbara belysningssystem kan vi ta kontroll över dessa mänskliga processer och få människor att må så bra som möjligt.

Sköterska och patient på ett äldreboende med belysning från Philips Lighting som stöder den naturliga dygnsrytmen

Komplettera dagsljuset

 

Skapa miljön som du vill ha den med hjälp av belysning. Med våra belysningssystem kan du skapa flexibla och dynamiska ytor, få en avkopplande stämning och efterlikna det naturliga dagsljusmönstret. Intelligenta styrsystem känner av hur mycket naturligt ljus som finns i rummet och anpassar armaturerna efter det. Det leder till att du aldrig använder mer energi än nödvändigt och att du alltid får en miljö där människor trivs och kan koppla av.

Sköterska erbjuder en patient ett glas vatten

Gladare, mer produktiv personal

 

Visa personalen att du bryr dig om dem. Anpassningsbar och flexibel belysning gör stor skillnad i vårdpersonalens vardag. Om du till exempel justerar belysningsnivåerna under tiden efter lunch, då många känner sig trötta, kan det öka energinivåerna, göra personalen mer alert och minimera riskerna för fel. Modern belysning kan ge personalen den sikt de behöver samtidigt som miljön är avkopplande och bländningsfri.

En läkare och ett barn under Philips-belysning som hjälper sjukhuspersonal att vara gladare och mer produktiv

Visste du att?

Upp till 8,5 % kortare inläggningstider för patienterna när de får tillräckligt stora mängder naturligt dagsljus
Kortare inläggningstider för patienterna när de får tillräckligt stora mängder naturligt dagsljus
Upp till 12 % fler samtal avklarade i välbelysta miljöer med tillgång till dagsljus
Fler samtal avklarade i välbelysta miljöer med tillgång till dagsljus
Upp till 23 % produktivitetsökning i välbelysta miljöer med tillgång till dagsljus
Produktivitetsökning i välbelysta miljöer med tillgång till dagsljus