Mer brands från

Den första intelligenta

plug and play-armaturen

Den första intelligenta armaturen som utformats för smidig anslutning

 

Den nyklassiska designen av nya Iridium gen3-serien gör att armaturerna passar väl in i både bostadsområden och på stora vägar. Nya Iridium gen3 är inspirerad av den runda formen hos Iridium, och kombinerar det bästa av ny LED-teknik med tidigare designinfluenser.

 

Titta på videon om Iridium gen3

 

Iridium gen3 är den första intelligenta armaturen och har utformats för smidig anslutning. Inga problem vid driftsättningen – installera bara armaturen och fjärrstyr den direkt genom CityTouchs plattform för lighting management. Fjärrstyrning av lighting management på ett enkelt sätt!

 

 

 

Belysningssystem i patientsalar

Iridium gen3-armatur redo för CityTouch

 

Iridium gen3 kan smidigt anslutas till CityTouch genom att all information integreras i armaturen utan att någon ytterligare fysisk enhet behövs. Kommunikationen sker direkt via det offentliga mobila nätverket. En positiv sidoeffekt är att inget separat underhåll krävs. Dessutom ingår hela anslutningshanteringen i vår tjänst, så att du som kund inte behöver tänka på det. När den har anslutits till en strömkälla visas en ljuspunkt automatiskt på korrekt plats på CityTouch-kartan. Alla ljusresurser importeras till systemet och det är förberett för fjärrstyrning med CityTouch LightWave.

 

 

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en belysningsinstallation under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

TCO-verktyg för CoreLine