Ljus där det behövs

allsport

Multifunktionshall

 

I multifuntionshallar är det viktigt med belysning som tar hänsyn till de varierande behoven hos samtliga idrotter som utövas. Nyckelfaktorer är enhetlig belysning, tillräcklig ljusmängd och minimal bländning. Dessutom bör ljuset riktas så att det inte försämrar sikten för spelare och domare.