Garagebelysning - Säkrare,

grönare och tryggare

parkeringsgarage

Belysning för parkeringsgarage

 

Välbelysta parkeringsplatser och utomhusområden är mycket viktigt för säkerheten. Varm och trygg belysning gör också att medarbetarna känner sig välkomna. Skapa långsiktiga energibesparingar med LED-belysning för parkeringsgarage som är enkel att installera och ger låga underhållskostnader.

 

Kontakta oss

GreenParking

 

Med Philips helt nya innovativa system Pacific LED Green Parking får du extremt låga energi- och underhållskostnader. Systemet, som består av armaturen Pacific LED, trådlöst styrsystem och närvarokontroll, går snabbt och enkelt att installera - oftast med befintligt kablage. Perfekt ersättare för lysrörsbelysning. Under lugna perioder är belysningen tänd till 20 % och mer hektiska 100 %. Det bästa av allt - på bara tre år har belysningsinvesteringen betalat sig.

 

Tidigare belysningssystem registrerar inte skillnaderna i aktivitet i ett p-hus, utan är alltid tända. Med Pacific LED GreenParking ansluten till styrenheter kan du reducera den övergripande belysningen till 20 % när aktivitetsnivån är låg. Ditt parkeringsgarage delas även in i ljuszoner genom noggrant utplacerade närvarodetektorer som är trådlöst kopplade till de närliggande armaturerna.

 

Läs mer

Belysning för parkeringsgarage

Lösningar

  • Pacific LED Green Parking
    Pacific LED Green Parking
    Belysning är oerhört viktigt för att skapa trygghet och vägledning i parkeringsgarage. Trots det är det inte möjligt att förutse exakt när ljuset kommer att behövas och därför lämn...

System  för belysning för parkeringsgarage

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en installation för belysning för parkeringsgarage under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

Räkna ut hur mycket du sparar

Prenumerera på vårt
eNewsletter om belysning

 

Prenumerera på vårt eNewsletter om belysning. Det innehåller allt från produktnyheter och uppdateringar till events, mässor vi ska vara med på och nya intressanta projekt vi gjort.

 

Prenumerera

Philips eNewsletter om belysning

Upptäck mer om belysning för parkeringsgarage