Mer brands från

Lugnande
miljöer

Väntrum

 

Den spända väntan på att få träffa läkaren kan kännas lång. Skapa en bekväm miljö som gör väntetiden lättare för patienter och anhöriga med hjälp av våra belysningslösningar för hälso- och sjukvård.

 

Kontakta oss

Väntrum – Lösningar

 • SmartBalance, recessed
  SmartBalance, recessed
  Det blir allt populärare att installera infällda armaturer med slät ljusyta som alternativ till lösningar med bländskydd, men det är viktigt att belysningen uppfyller alla relevant...
  • Reducerade driftskostnader, inklusive 40 % enerigbesparing
  • För en tilltalande och slät ljusyta
  • Uppfyller alla relevanta normer för kontorsbelysning
 • DayZone
  DayZone
 • Smart Interfaces
  Smart Interfaces

System för väntrum

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en belysningsinstallation under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

Räkna ut hur mycket du sparar

Upptäck mer