Mer brands från

Vägledningsbelysning

Korridorbelysning 

 

Att besöka ett sjukhus kan vara påfrestande för patienter och deras anhöriga. Minska oron och gör det enkelt att hitta på sjukhuset med en energibesparande korridorbelysning.

 

Kontakta oss

Korridor – Lösningar

  • Smartform LED BBS415
    Smartform LED BBS415
    SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet och hållbarhet. SmartForm för infällt montage finns nu med LED-teknik. Armaturfamiljen SmartForm passar i många olika typer av tak ...
  • Smartform LED BBS415
    Smartform LED BBS415

System för korridorbelysning

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en belysningsinstallation under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

Räkna ut hur mycket du sparar

Upptäck mer