Mer brands från

Fantastiska

exteriörer

Fasadbelysning

 

Det första intrycket är viktigt. Även om det inte är sjukhusets utseende som räddar liv kan det uppfattas som en indikation om den kvalitet på vård som levereras på byggnadens insida. Faktorer som servicegrad, miljö och tillgänglighet spelar en allt viktigare roll, men även den generella bilden av sjukhuset och dess övergripande rykte har stor betydelse. Ge byggnaden ett lyft och en aura av professionalism och hopp med hjälp av snygg och effektfull belysning

 

Kontakta oss

Fasadbelysning  

  • ColorBurst Powercore
    ColorBurst Powercore
    ColorBurst Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Armaturerna Architectural och Landscape (i standard- och kompaktutf...

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en belysningsinstallation under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

Räkna ut hur mycket du sparar

Upptäck mer