Mer brands från

Öka

försäljningen

Disk och kassa   – Belysning

 

Kö till kassan betyder att du säljer bra, men det kan också upplevas frustrerande för kunderna. Dynamisk butiksbelysning ger en välkommen distraktion och kan användas för att dra uppmärksamheten till potentiella impulsköp. Dessutom hjälper belysningen personalen att arbeta bättre.

 

Kontakta oss

Disk och kassa – Lösningar

 • StyliD
  StyliD
  Återförsäljare kämpar med ständigt stigande energipriser samtidigt som de måste behålla god ljuskvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter ...
  • Locka till dig kunderna med vacker belysning av hög kvalitet
  • Armaturen smälter diskret in i inredningen
  • Lika god energiprestanda som CDM Elite, men med längre livslängd och en återbetalningstid på endast tre år
 • iColor Cove QLX
  iColor Cove QLX

System för disk och kassa

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en belysningsinstallation under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

Räkna ut hur mycket du sparar

Upptäck   mer