Induktionsdrivna markeringsljus

Våra intelligenta LED-markeringsljus använder banbrytande Inductive Power Transfer (IPT) och strömförsörjs trådlöst från en infälld kabel. En strömkälla kan försörja 2,5 kilometer kabel, mer än tre gånger ett trådbundet system, vilket minskar totala ägandekostnaden.
Lägre totalägandekostnad med induktionsdrivna LED-markeringsljus

Aktiv vägledning

Intelligenta kontroller gör att ni kan kommunicera trådlöst med varje lampas mikroprocessor. LED-markeringsljus kan instrueras att fortsätta vara osynliga, dimras, blinka, lysa sekventiellt eller byta färg för att uppmärksamma trafikanter vid ändrade förhållanden.
Styr induktionsdrivna enskilda LED-markeringslampor för bättre säkerhet

Kraftfull säkerhetsbelysning

Upplysta markörer syns på längre håll än passiva reflektorer vilket förbättrar säkerheten. Placerade i förarnas synfält kan de ge intuitiv vägledning med riktade ljusstrålar som tydligt markerar vägar i regn, dimma, dagsljus och mörker.
Förbättra sikt för alla väg- och tunnelförhållanden med LED-markeringsljus

Enkelt att ställa in och underhålla

Induktionsdrivna markörer kan installeras, bytas ut och underhållas på säkert sätt av tekniker som inte behöver vara elektriker vilket sparar kostnader och snabbar på reparationer. Med lång livslängd, vattentäta och robusta ger de hög prestanda i extrema förhållanden.
LED-markeringslampor är enkla att ställa in och underhålla samt mycket robusta

Intelligent kontroll och diagnostik

När de har anslutits kan ni styra och övervaka enskilda LED-markeringslampor och få aviseringar och rapporter via relä eller SCADA-nätverk som hjälp för att förutspå fel och snabbare åtgärda problem.
Intelligent kontroll och diagnostik snabbar på felavhjälpning med LED-markeringslampor