Intelligent belysning 

Alla armaturer innehåller en integrerad sensor och är ansluten till ett trådbundet eller trådlöst nätverk för datainsamling och dataöverföring. Det ger en infrastruktur för datainsamling och analys som rapporterar status för lampor och insikter om användning medan öppna API:er ger möjlighet till integration med andra intelligenta fastighetssystem, som VVS.
Philips Lightings Connected Lighting (InterAct Office) kan hjälpa till att skapa ett smart kontor

Dataanalys 

Hantera belysningen centralt och övervaka kontorsbelysningen från en central kontrollpanel. Sensorer rapporterar anonymiserad data för närvaro, energiförbrukning, dagsljus och annat. Genom analys av den kan ni optimera golvutrymme, layout, belysning,, rengöring och VVS-system för bättre effektivitet och sänkta kostnader.
Philips Lightings Connected Lighting (InterAct Office) inkluderar programvara och analys för hantering som kan ge underlag för datadrivet beslutsfattande

Personanpassade arbetsplatser

Se till att medarbetare är engagerade och produktiva med platsbaserade tjänster som levereras via appar som utnyttjar synlig ljuskommunikation, VLC. VLC-dataströmmar, som inte syns för det mänskliga ögat, identifieras av kameror på smarttelefoner och ger möjlighet till mer flexibelt arbete, hjälpa till med vägledning och personanpassa klimatstyrning och belysning.
Philips Lightings Connected Lighting (InterAct Office) för vägledning och personanpassade inställningar för arbetsplatsen via smarttelefon