Fler varumärken från

Tunnelbelysning -

Pålitlig, effektiv och säker

Tunnelbelysning med  föraren i fokus

Philips TotalTunnel integrerade belysning främjar säkerhet och effektivitet genom ett anslutet system som förenklar drift och sänker kostnader. Med toppmodern LED-belysning och enkla styrenheter är vägen klart belyst och belysningen är enkel att hantera. TotalTunnel erbjuder en rad olika system, tjänster och armaturer som uppfyller alla behov för tunnelbelysning.

 

Ta en titt på videon om Upper Thames Tunnel i London så får du en bild av Philips LED-tunnelbelysning jämfört med konventionell HPS-belysning

Reducera kostnaderna

Minska energiförbrukningen med upp till 70 % med ett helt linjärt LED-belysningssystem

 

Sänk underhållskostnaderna med LED och fjärrövervakning

 

Få bättre resultat med lägre kostnader, mindre nertid och koldioxidutsläpp

Optimera driften

Snabb installation ger kortare avstängningstid och omedelbara resultat

 

Pålitligheten och LED-belysningens kvalitet garanterar förutsägbara driftkostnader

 

Styrning och övervakning optimerar underhåll och minimerar avbrott

Förbättra säkerheten

Uppfyll högsta standarder för säkra tunnlar för att förbättra förarnas säkerhet

 

Låt trafiken flyta på med tunnelbelysning som uppfyller nya EU-standarder för 2019 gällande vägledande belysning

 

Minska risken för olyckor och tunnelavstängningar

Förbättra upplevelsen

Utmärkt färgåtergivning förstärker synlighet och
uppfattning

 

Bättre förarkomfort med enhetlig vit LED-belysning

 

Garantera säker passage med LED-belysning som hjälper till att vägleda förarna

Belysningslösningar för tunnlar

Total styrning

TunneLogic

Låt trafiken flyta på

Vägledande belysning

Gör det roligare att köra

Belysning för broar, monument och fasader

Optimal belysning för olika tunnelzoner

Armaturer för belysning i tunnlar

Philips Lighting för tunnlar
Förbättra säkerhet i tunnel samt förbättra energibesparingar och minska underhållsavbrott

Professionella tjänster

Belysningsinsikter och anpassad design

Professionella tjänster

 

Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

Tjänster under livscykeln

Förläng livslängden för belysningen

Tjänster under livscykeln

 

Infrastrukturen för belysningen tillhör organisationens mest värdefulla och viktigaste tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

Tjänster under livscykeln
Förläng livslängden för belysning i tunnlar

Grundpaket

Skydda investeringen

 

Förläng installationens livslängd och skydda investeringen i belysning genom:

 

 • Regelbundna kontroller av systemet, inklusive uppdateringar av programvaran
 • Få grepp om möjliga problem och åtgärda dem tidigt med förebyggande underhåll
 • Snabb support genom fjärrassistans vid eventuella problem

Premium Package

Problemfri drift

 

För att du ska kunna koppla av och ha bättre kontroll på kostnaderna har Premium Package allt som finns i grundpaketet – plus:

 

 • Fullständig täckning till fast årlig serviceavgift
 • Avgiften täcker arbete och material i händelse av fel
 • Välutbildade servicetekniker tar hand om åtgärder och förebyggande underhåll på plats

För att du ska kunna koppla av, förenkla hantering av kontoret och ha bättre kontroll på byggnadens belysningskostnader inkluderar Premium Package allt som finns i grundpaketet – plus:

 

 • Fast årsavgift ger komplett täckning för hela kontoret
 • Arbete och material (reservdelar och/eller utbyte av fungerande produkter) ingår i händelse av fel
 • Välutbildade servicetekniker gör felavhjälpning och förebyggande underhåll på plats för att kontorets belysning ska fungera på bästa sätt
 • Tillval: Dataanalys och systemoptimering

Premium+ paket

Optimera prestanda

 

Premium+ ger total insikt och kontroll genom effektiv livscykelhantering, Premium+ har allt som Premium Package har – plus:

 

 • Noggrann analys med detaljerade rapporter för belysningsanvändning och -behov
 • Fortlöpande utbildning, systemoptimering och innehållshantering
 • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices Portal

Kethel-tunneln

 

Kethel-tunneln i Nederländerna var en tuff teknisk utmaning. Förmodligen var det därför som det ansvariga byggföretaget Heijmans valde Philips som belysningspartner

Professionella tjänster
Insikter om tunnelbelysning och anpassad design

Gransknings- och designtjänster

 

Philips kan hjälpa till att optimera tunnelbelysning efter besök och genomgång på plats. Med hjälp av data gällande skick, energiförbrukning och ljusnivåer för befintlig armatur kan vi ta fram och rekommendera en bättre lösning för tunneln. En lösning som är fokuserad på:

 • Överbelysta och underbelysta avsnitt i tunneln
 • Efterlevnad av regleringar gällande tunnelbelysning
 • En energieffektiv belysningsplan
 • Optimerad belysningsdrift
 • Prognoser för framtida energiförbrukning (TCO)

Ett välbelyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Ett väl belyst kontor är en produktiv arbetsplats. Be Philips genomföra en detaljerad granskning av kontorsbelysningen – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden gällade energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i de olika utrymmena.

Våra specialister använder sedan den insamlade datan för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara perfekt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Rådgivningstjänster

 

Våra rådgivningstjänster kan hjälpa till att definiera tekniska parametrar för att skapa en övertygande plan för tunnelbelysningen – det kan vara vad som helst från en ny installation till efteranpassning med LED. Fördelarna:

 • Underhållsoptimering
 • Styrsystem och SCADA-gränssnitt
 • Databas för tunneln
 • Fullständig efterlevnad av lagstadgade standarder
 • Driftoptimering och bättre effektivitet som ger lägre TCO

Sørnes-tunneln
Helt integrerat belysningskoncept

 

Philips levererade ett speciellt adaptivt LED-belysningssystem för Sørnes-tunneln – ett system som justerar ljusstyrkan för att neutralisera bländningseffekten som kan uppkomma när förare kör ut ur en tunnel.

Projekt inom tunnelbelysning

Projekt:
Tomtebodatunneln

Projekt:
A55-tunneln

Projekt:
Kethel-tunneln

Projekt:
Kvarnholmen-tunneln

Vi är partner med

Deloitte logo
Vodafone logo
Cisco logo
Sap logo

Inspirerad?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information