Fler varumärken från

Kontorsbelysning som ökar produktiviteten och trivsamheten

Ser till att kontoret fungerar för alla


Idag söker verksamheter nya vägar att förbättra produktivitet och välbefinnade med fortsatt fokus på energibesparingar, bättre drifteffektivitet och utrymmesoptimering. Philips LED-belysning för kontor har stöd för hållbarhetsmål och skapar en trivsam miljö på kontoret. Våra uppkopplade belysningssystem ger en fast bas för den växande trenden med smarta kontorsbyggander. Databaserade insikter från det uppkopplade belysningsnätverket optimerar serviceleverans och drift, förbättrar arbetsplatsen och har positiv påverkan på medarbetarna.

Optimera driften

Spara upp till 80% på era energikostnader genom att byta till kontorsbelysning med LED-lampor
 

Anpassa driften genom integration med andra system i byggnaden 
  

Skaffa värdefulla insikter i byggnadsnyttjande för att ta databaserade beslut

Förbättra produktiviteten

Visuell komfort med belysning som anpassas efter utförd uppgift

 

Medarbetarna kan anpassa kontorsbelysningen och dess färgtemperatur för bättre komfort

 

Förbättra personalens produktivitet genom att låta dem välja individuell belysning via sin smartphone

Bygg varumärket

Locka till dig och behåll de bästa medarbetarna med en toppmodern och hållbar arbetsplats

 

Stå ut bland konkurrenterna som teknikledande med fokus på medarbetares välbefinnande

Främja verksamhetens hållbarhetsmål med metoder för gröna byggnader

Utforska möjligheterna med kontorsbelysning

Optimera era utrymmen med sensorer och trådlösa styrsystem

SpaceWise

Gör det möjligt att faktabaserade beslut

InterAct Office

Kombinera trygghet och besparingar

GreenParking
Smart Buildings

Smarta kontorsbyggnader


See hur arbetsplatser förändras på grund av Internet of Things och förbättrad kommunikation.

Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Interact Office

Interact Office

 

Vill du skapa ett smart kontor som hjälper dig att optimera era utrymmen och förbättra personalens produktivitet?

Inspirerad? Få en experts åsikt kring ditt projekt
Vilket belysningssystem passar just ditt projekt? Få hjälp av våra erfarna specialister genom att fylla i formuläret nedan.

Philips Lighting-tjänster för kontor
Addera andra värden än bara belysning: byggnadsoptimering, hållbarhet och personlig kontroll

Professionella tjänster

Belysningsinsikter och anpassad design

Professionella tjänster

 

Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

Tjänster under livscykeln

Förläng livslängden för belysningen

Tjänster under livscykeln

 

Belysningens infrastruktur är en av organisationens mest värdefulla och viktiga tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

Managed Services

Resultatbaserad prestanda för belysningen

Managed Services

 

Varför inte outsourca hela belysningsinfrastrukturen så att du inte behöver bekymra dig överhuvudtaget? Managed Services tar hand om det åt dig – från initial design och installation till problemfri drift och underhåll. Vi kommer även att ta hänsyn till ekonomisk hållbarhet och hjälpa till att minimera koldioxidavtrycket.

Managed Services
Resultatbaserad prestanda för kontorsbelysning

Standard Managed Services

Problemfria besparingar med optimerad prestanda

 

Managed Services levererar den belysning du behöver i stället för ett visst system eller en viss produkt.

 

 • Resultatbaserad belysning – Belysningsdesign baserad på det synliga ljuset och inte på ett urval av fysiska produkter
 • Spara pengar – Minska energiförbrukning, underhåll och värdeminskning
 • Problemfritt – Garanterad drift för belysningen inklusive nya produktuppgraderingar
 • Användarvänligt – Detaljerad utbildning och dokumentation för alla användare

Light as a Service

Ingen investering i förväg

 

Light as a Service är en optimal, problemfri lösning. I stället för att äga belysningen betalar ni bara för det ljus som används. Det inkluderar allt i Standard Managed Services inklusive finansiering.

 

 • Betala för ljus – Betala bara för det ljus som används i stället för att köpa egen belysning
 • Optimerad avkastning på investering – Inga investeringar i förväg och inte heller några underhålls- eller utbyteskostnader
 • Teknikuppdateringar – Inkluderar alla framtida uppdateringar av belysningens maskinvara och programvara
 • Mervärde – Med databaserade tjänster

National Union of Students, NUS
Delegerar skötseln av sin belysning

 

NUS ville ha bra belysning på sitt nyrenoverade huvudkontor i London. De vill inte behöva tänka på eller bekymra sig för belysningen under de kommande 15 åren. Deras partnerskap, "pay-for-the-light", med Philips innebär precis det.

Tjänster under livscykeln
Förläng livslängden för belysningen

Grundpaket

Skydda investeringen

 

 • Regelbundna kontroller av kontorets belysning, inklusive uppdateringar av programvara
 • Förebyggande underhåll hjälper till att upptäcka brister och åtgärda dem snabbt.
 • Fjärrsupport under kontorstid gör att du snabbt får service.

Underhåll av belysning handlar om att förhindra möjliga belysningsproblem på arbetsplatsen genom att identifiera dem tidigt och åtgärda dem snabbt. Med Philips livscykelhantering kan du förlänga livslängden för byggnadens belysning och skydda investeringen.

 

 • Regelbundna avlägsna kontroller av arbetsplatsens belysningssystem och uppdateringar vid behov.
 • Fånga upp möjliga problem och åtgärda dem tidigt med förebyggande underhåll.
 • Få fjärrsupport direkt från Philips under kontorstid och snabb support om eventuella problem uppkommer

Premium Package

Problemfri drift

 

 • Omfattande täckning för hela kontoret till en fast årsavgift 
 • Inkluderar arbete och material i händelse av fel
 • Utbildade servicetekniker erbjuder förebyggande underhåll och åtgärder på plats
 • Tillval: Dataanalys och systemoptimering

Premium+ paket

Optimera prestanda

 

 • Databaserad analys, inklusive rapporter, insikter och rådgivning, av hur belysningen används och hur behoven förändras över tid
 • Ständig optimering av kontorsbelysningen
 • Löpande utbildning för medarbetarna
 • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices-portal
Tjänster under livscykeln för SpaceWise

Ladda ner broschyr
Tjänster under livscyklen för SpaceWise

The Edge
Premium+ paket under 10 år

 

The Edge är ett landmärke i Amsterdams pulserande affärsdistrikt Zuidas. Denna toppmoderna byggnad har ett dataskött belysningssystem med Power-over-Ethernet från Philips som gör det till en av de mest energieffektiva kontorsbyggnaderna i världen.

Professionella tjänsters
Insikter om kontorsbelysning och anpassad design

Gransknings- & och designtjänste

 

Ett välbelyst kontor är en produktiv arbetsplats. Låt Philips genomföra en detaljerad granskning av din kontorsbelysning – det kommer att vara till hjälp för att förstå nuvarande ljusförhållanden vad gäller energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort och ljusnivåer i olika utrymmen.

Våra specialister använder sedan den data som samlats in för att presentera en ny, optimerad belysningsplan. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, exempelvis en snabb efteranpassad LED-installation. Den nya belysningslösningen kommer att vara exakt anpassad för alla olika utrymmen i kontorsbyggnaden, från mötesrum till toaletter.

Rådgivningstjänster

 

Uppdatering av belysningen kan innebära en stor förbättring av kontorsbyggnadens kvalitet. Därför erbjuder vi våra rådgivningstjänster – så att du kan välja den bästa belysningsplanen och skapa en övertygande business case.

Philips arbetar som långsiktig partner inom belysning och vi kommer att ge bästa möjliga alternativ för energibesparing, utrymmesövervakning och optimala ljusnivåer. Därmed får ni garanterat ut mest möjliga av tillgänglig kontorsyta med ett framtidssäkrat belysningssystem.

National Union of Students, NUS
Delegerar skötseln av sin belysning

 

NUS ville ha bra belysning på sitt nyrenoverade huvudkontor i London. De vill inte behöva tänka på eller bekymra sig för belysningen under de kommande 15 åren. Deras partnerskap, "pay-for-the-light", med Philips innebär precis det.

Våra kontorsprojekt

Projekt:
The Edge

Projekt:
Cisco-kontoret i Toronto

Projekt:
Tour Sequana

Vi är partner med

Deloitte
Vodafone
Cisco
Sap

Inspirerad?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information.