Fler varumärken från

Säkerhet

som varar

Tillverkning

 

Med en anläggning som är igång dygnet runt är det av största vikt att ditt belysningssystem håller måttet. Byte av ljuskällor som nått livslängdens slut kan resultera i kostsamma produktionsstopp, vilket innebär att du måste kunna lita på din belysning. Philips LED-belysning är hållbar, energieffektiv och sparar dig såväl tid som drifts- och underhållskostnader.

 

En annan stor fördel är att du får en säkrare arbetsmiljö. Med rätt ljus på rätt plats vid rätt tid blir det lättare för dina anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, och det dagliga arbetet blir smidigare. Den flexibla installationen gör det möjligt att omkonfigurera belysningen efter lokalens planlösning, vilket bidrar till att maximera systemets livslängd.

System  för tillverkning

Belysningsprodukter för tillverkning

Höghöjdsarmaturer
 

Systemarmaturer
 

Vattentäta och renrumsarmaturer

CoreLine-familjen
 

 

Klicka på länkarna för att läsa mer om belysning för livsmedelsproduktion och arbetsbänkar.