Mer brands från

Din lagerlokal

på ditt sätt

Lagerlokaler

 

Dagens LED-belysning kretsar kring kvalitet, flexibilitet, energieffektivitet och låga underhållskostnader. Eftersom belysning kan utgöra upp till 80 % av energiförbrukningen i en lagerlokal är det oerhört viktigt att ditt system är så drifts- och kostnadseffektivt som möjligt. Med lång livslängd, hög effektivitet och god flexibilitet lyser Philips LED-baserade belysningssystem effektivt upp din lagerlokal från hög takhöjd. Ljuset är både vertikalt och horisontellt för optimal synlighet bland eventuella hyllsystem, och hållbarheten innebär att du slipper krångliga lampbyten och kostsamma driftstopp.

 

Personalens säkerhet är av största vikt. Enhetligt och riktat vitt LED-ljus eliminerar störande skuggor och mörka hörn som kan orsaka olyckor. Våra flexibla och intuitiva styrenheter låter dig ställa in precis rätt ljus på rätt plats vid rätt tillfälle, för ökad effektivitet och kvalitet i det dagliga arbetet. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta rätt belysning för just din anläggning.

System för tillverkning

Allt ljus på ErP 

 

I den tredje etappen av den uppdaterade EU-lagstiftningen för energirelaterade produkter (EC245/2009) som startar 12 april 2017 ska samtliga ineffektiva ljuskällor fasas ut från marknaden. Ett antal populära ljuskällor berörs av den nya lagstiftningen.

* Data hämtad från EC245/2009

Belysningsprodukter för lagerlokaler

Höghöjdsarmaturer

Systemarmaturer

Vattentäta och renrumsarmaturer

CoreLine-familjen