Hälso- och
sjukvårdsbelysning

som skapar en läkande miljö

Hälso- och sjukvårdsbelysning

 

Ljus kan ha starkt positiva effekter på människor som har problem med hälsan. Patientfokuserad hälso- och sjukvårdsbelysning kan skapa komfort, minska oro samt underlätta personalens jobb.

 

Kontakta oss

Hälso- och sjukvårdsbelysning – Lösningar
 

ColorKinetics

Belyst textil

En lösning som ger dig oändligt många sätt att leka med färg, rörelse, strukturer och ljus. Du kan uttrycka känslor, lyfta fram din design och ge platser liv.

 

Läs mer

Belyst textil

Soundlight Comfort Ceiling

Belyst textil

Luminous Carpets

Räkna ut den  
totala ägandekostnaden 

 

Klimat- och budgetmålen gör att trycket på att minska energiförbrukning, underhållskostnader och driftkostnader ökar hela tiden. En förståelse av den totala kostnaden för en installation för hälso- och sjukvårdsbelysning under hela dess livslängd blir allt viktigare när budgetarna är snäva och långsiktig planering krävs.

 

Räkna ut hur mycket du sparar

Prenumerera på vårt
eNewsletter om belysning

 

Prenumerera på vårt eNewsletter om belysning. Det innehåller allt från produktnyheter och uppdateringar till events, mässor vi ska vara med på och nya intressanta projekt vi gjort.

 

Prenumerera

Philips eNewsletter om belysning

Upptäck mer om hälso- och sjukvårdsbelysning