Fler varumärken från

Industribelysning - 

LED gör arbetsplatsen säkrare, smartare och mer hållbar

Bättre belysning ger bättre resultat


För att behålla en stark ställning inom industrin måste kostnaderna för de olika processerna detaljgranskas. Industribelysningen kan utgöra upp till 80 % av energikostnaderna för ett lager så det gäller att det är så energi- och kostnadseffektivt som möjligt. Mer långvarig och energieffektiv LED-belysning från Philips kan göra stor skillnad för slutresultatet genom lägre driftkostnader tack vare mindre nertid och lägre energiförbrukning, tryggare personal på arbetsplatsen och ökad produktivitet.

Reducera kostnaderna

Lägre energiförbrukningen med kostnadseffektiv LED-belysning och kontroller 

 

Skär ner på kapitalkostnaderna med hjälp av Light as a Service eller Philips Circular Lighting

 

Planera avbrott och underhåll för att minska störningar och nertid

Optimera driften

Förbättra medarbetarnas produktivitet och optimera arbetskostnaden genom att förbättra arbetsförhållandena

 

Förbättra kundlojaliteten genom bättre tillverkningsresultat

 

Framtidssäkra arbetsgolvet med enkel zonindelning utan att ändra belysningsarmaturen

Förbättrad hälsa och säkerhet

Uppfyll nationella och internationella säkerhetsstandarder

 

Skapa en säker arbetsmiljö genom att ha välbelysta arbetsgolv

 

Se till att medarbetarna mår bra med LED-belysning av hög kvalitet

Förbättra hållbarheten  

Mindre koldioxidavtryck genom lägre energiförbrukning

 

Minimera miljöpåverkan genom bättre effektivitet, färre misstag och mindre spill

 

Uppfyll alla nationella och internationella energi- och miljöförordningar

Våra system inom industribelysning

Belysning för industri och logistik blev nyligen lite smartare

GreenWarehouse

För logistik- och produktionsutrymmen med medelhögt/högt i tak

Höghöjdsarmaturer

För produktionsområden med låg takhöjd

Kapslade armaturer

För HACCP och renrumsutrymmen

Vattentäta armaturer för renrum

En enkel LED-lösning som passar alla utrymmen

CoreLine-sortimentet

Philips Lighting för industrin
Bättre säkerhet för medarbetarna, hållbarhet och bättre avkastning på investeringen

Professionella tjänster

Belysningsinsikter och anpassad design

Professionella tjänster

 

Har du planer på att uppgradera belysningen? Utifrån behov och önskat slutresultat utvärderar vi din befintliga installation och ger råd om hur belysningen kan optimeras. Det kan inkludera allt från helt ny design till en enkel efteranpassad LED-lösning.

Tjänster under livscykeln

Förläng livslängden för belysningen

Tjänster under livscykeln

 

Belysningens infrastruktur är en av organisationens mest värdefulla och viktiga tillgångar och det gäller att skydda den investeringen. Med bra underhållsplan och support kan produkternas livslängd förlängas och deras prestanda optimeras – färre avbrott och oförutsedda kostnader.

Managed Services

Resultatbaserad prestanda för belysningen

Managed Services

 

Varför inte outsourca hela belysningsinfrastrukturen så att du inte behöver bekymra dig överhuvudtaget? Managed Services tar hand om det åt dig – från initial design och installation till problemfri drift och underhåll. Vi kommer även att ta hänsyn till ekonomisk hållbarhet och hjälpa till att minimera koldioxidavtrycket.

Managed Services
Resultatbaserad prestanda för belysningen på industrianläggningar

Standard Managed Services

Problemfria besparingar med resultat

 • Anpassad belysningsplan som optimerar resultatet
 • Sänk kostnader för energi, underhåll och värdeminskning
 • Problemfri och garanterad drift av belysningen
 • Utbildning och detaljerad dokumentation för dig och personalen

 

DEWA ville spara energi utan att störa arbetsflödet. Vår lösning gav omedelbart 68 % lägre energiförbrukning för belysningen.

Light as a Service

Ingen investering i förväg

 • Betala för ljuset du använder i stället för att köpa belysningsutrustning
 • Fast månads- eller årsavgift
 • Optimera avkastning på investeringen utan underhålls- eller utbyteskostnader

Philips Circular Lighting

Bäst i hållbarhetsklassen med element för cirkulär ekonomi

 • Utrustningen kommer från speciellt utvecklade, hållbara produktlinjer, designade för återanvändning och återvinning
 • Minimera koldioxidavtryck och materialspill
 • Förbättra ert hållbarhetsomdöme och er märkesimage

 

Hos Bruynzeel Storage Systems är CSR en huvudprioritet. Så för att spara pengar och energi outsourcade de belysningshanteringen till Philips.

Tjänster under livscykeln
Förläng livslängden för industribelysningen

Grundpaket

Skydda investeringen

 

 • Regelbundna kontroller av anläggningens belysningssystem inklusive uppdateringar av programvara
 • Få grepp om möjliga problem och åtgärda dem tidigt med förebyggande underhåll
 • Fjärrassistans direkt från Philips under arbetstid och snabb support vid eventuella problem

Premium Package

Problemfri drift

 

 • Fast årsavgift ger bättre kontroll på kassaflödet
 • Tjänstabonnemanget inkluderar arbete och material 
 • Välutbildade servicetekniker tar hand om åtgärder och förebyggande underhåll på plats

För att du ska kunna koppla av, förenkla hantering av kontoret och ha bättre kontroll på byggnadens belysningskostnader inkluderar Premium Package allt som finns i grundpaketet – plus:

 

 • Fast årsavgift ger komplett täckning för hela kontoret
 • Arbete och material (reservdelar och/eller utbyte av fungerande produkter) ingår i händelse av fel
 • Välutbildade servicetekniker gör felavhjälpning och förebyggande underhåll på plats för att kontorets belysning ska fungera på bästa sätt
 • Tillval: Dataanalys och systemoptimering

Premium+ paket

Optimera prestanda

 

 • Databaserad analys, inklusive rapporter, insikter och rådgivning, fastställer hur belysningen används och hur behoven förändras med tiden

Optimera hur utrymmet används på plats

Upptidkontroll (tillgång till belysning)

Energiförbrukningsrapporter

Övervakning av efterlevnad av belysningsstandarder för industrin

 • Ständig optimering av anläggningens belysning med planerad service, uppdateringar och förbättringar
 • Fortlöpande utbildning för medarbetarna
 • Detaljerad dokumentation i Philips MyServices Portal

Professionella tjänster
Belysningsinsikter och anpassad design för industrin

Gransknings- och designtjänster

 

Bra belysning gör lagerlokaler och andra industriområden säkrare och mer produktiva. Philips kan genomföra en detaljerad granskning av anläggningens belysning. Vi hjälper till att bedöma din nuvarande utrustning vad gäller energiförbrukning, ljusfördelning, visuell komfort på golvet och vilka ljusnivåer olika funktionella zoner har.

Våra specialister bearbetar den data som samlas in vid granskningen på plats för att ta fram en ny, optimerad belysningsplan för anläggningen. Den kan inkludera flera olika belysningslösningar, från en total renovering till en snabb efteranpassad LED-installation som ger minimala störningar. Den nya designen fastställer rätt ljus för alla arbetsområden på anläggningen, från lagerutrymme till monteringslinje och ser till att det blir bra avkastning på investeringen.

Rådgivningstjänster

 

Uppdatering av belysningen kan förbättra säkerheten på golvet och produktiviteten på anläggningen väsentligt – dessutom ger det stora energibesparingar. Rådgivningstjänsterna hjälper dig ta fram en belysningsplan som optimerar driften och uppfyller säkerhetsstandarder för industrin.

Philips är en långsiktig partner för belysning. Vi ger de bästa möjligheterna att förbättra kvalitet på belysningen på lagret eller på arbetsplatsen för maximera den effektiva användningen av tillgängligt utrymme. Kvaliteten på belysning påverkar även medarbetarnas välmående och förbättrar effektiviteten i produktionen.

Så här har andra optimerat sin industribelysning

Projekt:
DEWA-kraftverket
 

Projekt:
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Projekt:
DB Schenker
 

Projekt:
Bruynzeel
 

Inspirerad?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information