Fler varumärken från

När säkerhet 
är det viktigaste

Flyg- och logistikområdet


Inom flyg- och logistikområdet finns det alltid gott om aktiviteter och det är viktigt att arbetet kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. Belysningen måste vara tillräckligt ljus för att personalen ska kunna utföra sina uppgifter, men inte så stark att det stör eller bländar.

Uppställningsplats


De områden där planen parkerar när passagerare, bagage och så vidare ska av eller på måste vara väl upplysta så att viktiga uppgifter så som tankning och säkerhetskontroller kan utföras på ett säkert och effektivt sätt.
 

Klart vitt ljus gör det lättare för personalen att hantera bagage, catering och tankning samt att läsa information korrekt. Det har även en lugnande inverkan på passagerarna som väntar i sin gate för att få gå ombord då de kan se att säkerhetsrutinerna alltid upprätthålls.

Mer om belysning för terminaler

Hangarer

 

Bakom kulisserna måste supportpersonal utföra alla möjliga typer av
rutinunderhåll. Effektiv belysning är nödvändig för produktivitet och
effektivitet. Klart vitt ljus förbättrar inte bara synligheten, det kan även
hjälpa de som arbetar på nätterna med att hålla sig skärpta och fokuserade så att störningar minimeras och plygplatsens säkerhetsresultat förbättras.

Hangarer

Logistik

 

Det är av stor vikt att se till att personal i logistikområden är säkra.
Enhetlig, riktad vit LED-belysning hjälper till att eliminera skuggor
och mörka områden där olyckor kan inträffa. Våra flexibla och lättanvända belysningssystem ger rätt ljusnivåer där och när det behövs vilket ökar effektiviteten och kvaliteten av driften. Vi arbetar tillsammans med dig för att implementera ett avancerat, intuitivt och modernt belysningssystem.

Inspirerad?

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information.