Fler varumärken från

Smartare

lagerbelysning

Ett flexibelt och smart energisparande system

Systemfördelar

  Minskade underhållskostnader

LED-armaturerna i i GreenWarehouse-systemet är kända för sin tillförlitlighet. Och med funktioner som zonindelning, närvarodetektering och styrsystem som ytterligare förlänger livslängden, kan du göra ännu större energi- och kostnadsbesparingar och får en avsevärt lägre ägandekostnad än med ett traditionellt belysningssystem.

  Hälsa och välbefinnande

Bättre ljuskvalitet ger ökad komfort. När människor mår bättre arbetar de bättre, vilket betyder ökad produktivitet. Det vinner alla på. Vår nya generation LED-belysning för hög takhöjd ger mer enhetlig täckning utan mörka områden och bättre färgåtergivning så att personalen får en bättre arbetsmiljö och även kunderna kan lägger märke till fördelarna.

  Minskade koldioxidutsläpp

De flesta organisationer strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp. Vårt effektiva belysningssystem GreenWarehouse hjälper dig att sänka mängden koldioxid din verksamhet producerar samt ger energibesparingar på upp till 50 %. Det visar tydligt att belysning kan vara en a viktig faktor för att minska både kostnader och koldioxidutsläpp.

Styrsystem utan komplexiteten

 

Tack vare dimbarheten hos LED-ljuskällor faller det sig naturligt att kombinera dem med trådlösa styrsystem. Kostnaden och komplexiteten hos kabelbundna styrsystem är ofta avskräckande, men med våra trådlösa system blir processen enkel. Vi har samlat allt i ett enda paket och gjort oss av med all komplexitet så att installation, driftsättning och daglig verksamhet går lätt och smidigt.

Uppnå dina affärsmål

 

Vi förstår vilka utmaningar du ställs inför, både ur kommersiellt perspektiv och ur belysningsperspektiv. Vår gedigna erfarenhet av belysning ger oss en unik position för innovationer och vidareutvecklingar. Philips satsar mer än något annat belysningsföretag på nyutveckling av produkter (cirka 7 % av omsättningen) – och vårt fokus ligger på att förbättra din verksamhetseffektivitet.

Översikt över kostnads- och energibesparingar

Normal tid innan investeringen betalat sig
Möjliga energi- och kostnadsbesparingar
Ytterligare energibesparing med konstant ljusflöde (CLO)

Investeringen betalar sig snabbt

 

Den normala tiden innan investeringen i Philips GreenWarehouse-systemet betalat sig är inte mer än tre år, eftersom den kombinerade effekten hos LED-ljuskällor med styrsystem och zonindelning resulterar i upp till 50 % energi- och kostnadsbesparingar. Konstant ljusflöde, dvs. justering av överbelysning genom dimning till korrekt lumennivå från installationen, kan ge upp till 10 % ytterligare energibesparingar.

Upp till

220 000 EUR

i kostnadsbesparingar

på 10 år

 

Total ägandekostnad under en period på 10 år

Exempel på hur investeringen betalar sig över en 10-årsperiod