Fler varumärken från

Smartare

lagerbelysning

Ett flexibelt och smart energisparande system

Belysning  på begäran

 

Toppmodern LED-teknik
LED är här för att stanna. Eftersom tekniken är dimbar kan belysningen kombineras med styrsystem och närvarodetektering och dess fulla kapacitet utnyttjas. Genom att konfigurera belysningen i zoner går det att minska energiförbrukningen och kostnaderna ytterligare.

GentleSpace gen2

GentleSpace gen2

Pacific LED WT460C

Pacific LED

Maxos LED Performer

Maxos LED

Utformad för dina behov

 

Ljusare ytor, smartare zoner


Den trådlösa tekniken har ändrat spelets regler. Nu kan du konfigurera dina armaturer i zoner precis hur du vill och justera dem via fjärrstyrning ifall dina framtidsplaner innebär omstruktureringar – allt med minsta möjliga ansträngning och utan dyr omdragning av kablar.

 

Exempel på ljuszoner

Zonexempel

 

Hyllsystem/öppna ytor

Öppen yta
Zon med närvaro: 100 % belysning
Zon utan närvaro: belysning på bakgrundsnivå

 
Enkel konfiguration

 

Driftsättning är en snabb och enkel manöver som utförs via trådlös fjärrstyrning från Philips. Om planerna förändras, till exempel om du bestämmer dig för att ändra zonerna på grund av analysinformation från ditt belysningssystem går det snabbt och lätt att konfigurera om armaturerna i andra grupper.