Fler varumärken från

Gatubelysning hantering -
Belysning på enkelt sätt

CityTouch workflow application

 
CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.
CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.
CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.
CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.
CityTouch är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Philips CityTouch gatubelysning hantering är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch workflow application blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

 

Nu är det betydligt enklare att underhålla och hantera stadens genom-gatubelysning hantering belysning. Med resurshanteringssystemet LightPoint blir processen snabb, smidig och effektiv. Med total insyn i alla resurser i belysningsinfrastrukturen kan du planera, analysera och hantera din gatubelysning på ett enkelt och effektivt sätt.


LightPoint underlättar hanteringen av dina belysningsresurser genom:

 

  • Kartbaserade visualiseringar
  • Enkla tabeller och diagram
  • Arbetsflöden för underhållsarbete

 

Med tydlig inblick i belysningssystemet kan du enkelt identifiera områden där du kan spara energi, minska drift- och underhållskostnaderna samt fatta väl underbyggda investeringsbeslut.

Bild som visar hur Philips CityTouch LightPoint fungerar

Hantera data med gatubelysning hantering


Lättare att fatta rätt beslut. Hitta all information du behöver om din belysningsinfrastruktur med bara några snabba klick. Programvaran CityTouch workflow application visar belysningsdata i lättbegripliga tabeller och diagram eller på en stadskarta.


Dina fördelar:
 

  • Ökad överblick
  • Fördjupade insikter
  • Mer välgrundade beslut
Bild som visar hur Philips CityTouch LightPoint fungerar
Bild som visar hur Philips CityTouch LightPoint fungerar

Gatubelysning hantering -Hantera arbetsflöden för underhållsarbete


Gör underhållsarbetet till en enkel match. Med Philips CityTouch workflow application förenklas det arbetsflödesbaserade underhållsarbetet genom att du kan skapa och hålla koll på reparationsarbeten. Programvaran kan interagera med andra system som används i staden då att jobben kan redovisas på rätt sätt. Tack vare de enkla spårnings- och dokumentationsfunktionerna för underhållsarbeten kan du också alltid se vilka arbeten som har utförts.

 

Dina fördelar:
 

  • Effektiv arbetsflödeshantering
  • Kontinuerlig övervakning och dokumentation

Kontakta oss

 

Använd det här formuläret för företagsförfrågningar om våra professionella belysningssystem

 

Använd detaljformuläret för utförliga frågor