Fler varumärken från

Byt till bekymmersfri
styrning av belysning management

Styrning av belysning -
Fjärrhantering av belysning

Philips CityTouch styrning av belysning är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genomrätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

 

CityTouch styrning av belysning connect application är en app för fjärrhantering av gatubelysning och elskåp. Med den kan du styra ljuskällorna individuellt eller i anpassade grupper samt övervaka och justera varje enskild armatur med ett enkelt klick.


Du kan ställa in anpassad belysning och dimningsscheman så att det till exempel är ljusare i stadskärnan på fredagskvällar och mindre belysning i industriområden på helgerna.


Styrning av belysning Fjärrhanteringen gör stadsbelysningen helt flexibel så att invånarna alltid får den belysning de behöver. Tack vare den tydliga översikten över individuella ljuskällor kan du hålla koll på energiförbrukningen och upptäcka eventuella strömavbrott omedelbart.”

Bild som visar hur Philips CityTouch LightWave fungerar
Bild som visar hur Philips CityTouch LightWave fungerar

Övervaka armaturstatus


Med CityTouch Styrning av belysning connect application kan du övervaka hela belysningsinfrastrukturen utan dyr och tidskrävande manuell övervakning nattetid. Du får statusrapporter för individuella armaturer med bara några enkla klick.

Med Philips CityTouch connect application får du:

 

  • Automatiska felmeddelanden från gatubelysningen
  • Tillgång till aktuella statusuppdateringar om belysningsinfrastrukturen
  • Bättre driftseffektivitet; skicka reparatörerna dit de behövs, när de behövs.

 

Bild som visar hur Philips CityTouch LightWave fungerar

Fjärrhantera gatubelysning med Styrning av belysning


Tillgodose varierande behov genom att aktivera, inaktivera eller justera ljusstyrkan på gatubelysningen. Använda fjärrstyrningen för att höja ljusnivåerna för ökad säkerhet och synlighet, eller dämpa belysningen för att spara energi och bevara natthimlen.

Med Philips CityTouch Styrning av belysning connect application är det enkelt att:

 

  • Anpassa ljusnivåerna med ett enkelt klick
  • Ställa in flexibla belysningsscheman i förväg med hjälp av kalenderfunktionen
  • Lagra specifika dimningsprofiler för varje enskild armatur
Bild som visar hur Philips CityTouch LightWave fungerar

Mäta energiförbrukning


Hur hög är energiförbrukningen för din belysning? Spåra och utvärdera din energiförbrukning med stor precision tack vare CityTouch connect application.

 

I diagrammen kan du se när och var du har gjort besparingar. För att optimera energieffektiviteten kan du enkelt mäta och jämföra energiförbrukningen för enskilda ljuspunkter, grupper av ljuspunkter eller hela stadsdelar.

Med Philips CityTouch connect application kan du:

 

  • Visa detaljerad information om energiförbrukningen, inklusive historik
  • Kvantifiera effekterna av energibesparingsinitiativ
  • Förvissa dig om att du bara betalar för den energi som du faktiskt förbrukar.

Kontakta oss

 

Använd det här formuläret för företagsförfrågningar om våra professionella belysningssystem

 

Använd detaljformuläret för utförliga frågor