Induktionsdrivna markeringsljus

Våra intelligenta LED-markeringsljus använder banbrytande Inductive Power Transfer (IPT) och strömförsörjs trådlöst från en infälld kabel. En strömkälla kan försörja 2,5 kilometer kabel, mer än tre gånger jämfört med ett trådbundet system, vilket minskar den totala ägandekostnaden.
Lägre totalägandekostnad med induktionsdrivna LED-markeringsljus

Aktiv vägledning

Intelligenta kontroller gör att ni kan kommunicera trådlöst med varje lampas mikroprocessor. LED-markeringsljus kan instrueras att fortsätta vara osynliga, dimras, blinka, lysa sekventiellt eller byta färg för att uppmärksamma trafikanter vid ändrade förhållanden.
Styr induktionsdrivna enskilda LED-markeringslampor för bättre säkerhet

Kraftfull säkerhetsbelysning

Upplysta markörer syns på längre håll än passiva reflektorer vilket förbättrar säkerheten. När de är placerade i förarnas synfält kan de ge intuitiv vägledning med riktade ljusstrålar som tydligt markerar körfältet i regn, dimma, dagsljus och mörker.
Förbättra sikt för alla väg- och tunnelförhållanden med LED-markeringsljus

Enkla att installera och underhålla

Induktionsdrivna markörer kan installeras, bytas ut och underhållas på ett säkert sätt av tekniker som inte behöver vara elektriker vilket sparar kostnader och snabbar på reparationer. Genom att ha lång livslängd, vara vattentäta och robusta ger de hög prestanda i extrema förhållanden.
LED-markeringslampor är enkla att ställa in och underhålla samt mycket robusta

Intelligent kontroll och diagnostik

När lamporna har anslutits kan ni styra och övervaka enskilda LED-markeringslampor och få aviseringar och rapporter via relä eller SCADA-nätverk som hjälper er att förutspå fel och att åtgärda problem omgående.
Intelligent kontroll och diagnostik snabbar på felavhjälpning med LED-markeringslampor