Fler varumärken från

Vägledande belysning

 

Säkrare vägar och tunnlar med LED-markeringsljus

Förbättra säkerheten på vägar och i tunnlar

Vägled trafikanterna så de når sina destinationer på ett säkert sätt med aktiva LED-markeringsljus och LED-avfartsskyltar som förbättrar sikten i dubbelriktade tunnlar och vid avfarter.

 

Med vårt intelligenta system för vägledande belysning kan ni trådlöst programmera enskilda markörer så att de dimras, blinkar och lyser i sekvens eller ändrar färg. Det kan minska trafikstockningar samt ge snabb och tydlig utrymningsvägledning vid nödsituationer.

 

Philips vägledande belysning uppfyller nya EU-regleringar som träder i kraft 2019 –  ett system som har intelligent styrning och diagnostik via reläer eller SCADA-gränssnitt.

Minska trafikstockningar med LED-markeringsljus och skyltning vid avfarter, för vägar och säkerhet

Fördelar med vägledande belysning  – en översikt

LED-markeringsljus kompletterar vägskyltar och varningsskyltar genom att förbättra trafikflöde och säkerhet
Förbättra vägledning för trafikanter i tunnlar och infarter 
Förbättra sikten i dubbelriktade tunnlar och avfarter 
Öka säkerheten med tidig varning för kurvor och faror
Snabba upp utryckningsteam och utrymning med snabb och tydlig vägledning 
Styr LED-markeringsljusen trådlöst via reläer eller SCADA-gränssnitt
Användarvänlig vägledningsbelysning med intelligent kontroll och diagnostik
Uppgradera snabbt med ett robust system som är enkelt att installera
Håll ner driftkostnaderna med vattentäta LED-markörer som har lång livslängd

Vilka möjligheter finns med  vägledande belysning

 

Vägledande belysning från Philips Lighting är ett komplett system för markering och kan anpassas efter alla tunnlar och vägar.

Såhär fungerar vägledande belysning


Vi erbjuder tre induktionsdrivna intelligenta LED-markörer
Tunnel Guidance Marker

Tunnel Guidance Marker

Indikerar tydligt vägkanter och vägleder förare och passagerare till nödutgångar

Tunnel Guidance Marker
Tunnel Lane Marker: LED-lampor markering av filer, mittlinjer och hantering av tidvatten

Tunnel Lane Marker

 

Tunnel Guidance Marker

Markerar filer och mittlinje för bättre förarvägledning och kan ställas in för att hantera trafikflöde i rusningstid.

Tunnel Guidance Marker
Tunnel Exit Marker

Tunnel Exit Marker

 

Tunnel Guidance Marker

Marker nödutgångsdörrar tydligt och ger vägledning till utgångar vid utrymningar.


Tunnel Guidance Marker
Kontrollsystem

Kontrollsystem

 

Tunnel Guidance Marker

Anslut era tunnel- och vägmarkörer till induktiv strömkälla.

Tunnel Guidance Marker

Våra projekt inom belysning för trafiksäkerhet

Kontakta oss

Kontakta vårt lokala kontaktcenter
för frågor och mer information

Titta närmare på andra belysningssystem för tunnlar