1.

Ställ in flera olika belysningszoner som passar för layouten på er parkering och konfigurera dem så att de automatiskt tänds när fotgängare eller fordon identifieras och dimras när inga rörelser upptäcks. Specifika zoner, dimringsnivåer, varaktighet och lystid styrs av er och kan konfigureras om när som helst.
Klicka för att förstora

2.

När fotgängare identifieras lyses vägen framför dem upp till 100 procent så att de kan känna sig säkra och trygga. När de lämnar en dimringszonen sjunker parkeringsbelysningen i bakgrunden till 20 procent för att spara energi.
Philips Lightings GreenParking: optimerar belysning för bilparkeringar efter fotgängare med hjälp av närvaroupptäckt och dimringszoner

3.

När fordon passerar på parkeringen aktiveras belysningen framför till 100 procent för större säkerhet och för att förenkla körningen. När det inte upptäcks några rörelser dimras belysningen efter att en förinställd tid har gått.
Philips Lightings GreenParking: optimerar belysning för bilparkeringar efter fordon med hjälp av närvaroupptäckt och dimringszoner