Fler varumärken från

CityTouch

ett smart hanteringssystem för stadsbelysning

Bli en smart stad med uppkopplad belysning

CityTouch är en säker och intelligent plattform för styrning av städers utomhusbelysning som bland annat hjälper kommuner att bli mer attraktiva, effektiva och miljövänliga.

 

Philips CityTouch ger översyn och kontroll över stadens belysning från ett centralt datorsystem och utöver detta en möjlighet för att fjärrövervaka olika belysningspunkter för att ställa in tider och ljusnivå efter behov. Kryptering av data och krav på dubbla bekräftelser inom mjukvaran för styrningen gör att systemet uppfyller de mest krävande säkerhetsstandarder.

 

Ett användarvänligt användargränssnitt ger en komplett översyn av stadens smarta belysning, med möjligheter för att optimera olika arbetsprocesser och underhåll. Data synkas naturligtvis i realtid och kan användas för att analysera systemets och belysningens tillstånd och energiförbrukning.

Video om CityTouch-uppkopplad offentlig belysning för smart stad
Armaturer som är anpassade för CityTouch från Philips, eller armaturer från certifierade partners är kompitabla med CityTouch-plattformen. Oavsett vilken armatur du väljer ger CityTouch dig full flexibilitet med öppna standarder och enkel integration med andra IoT-plattformar. Säkra att din kommun har ett framtidssäkert belysningssystem med Philips CityTouch.

Fördelar med CityTouch – en översikt

Philips Lightings CityTouch ger infrastruktur för smarta städer och börjar med smart gatubelysning
Philips Lightings CityTouch
Spara energi

Bättre beslutsfattande

Hantera er smarta belysning, mät energiförbrukning, övervaka systemstatus och diagnostisera problem från en enda intuitiv kontrollpanel.   

Snabb avkastning på er investering

Att byta till gatubelysning med LED-lampor sänker omedelbart energikostnaderna. Att kombinera LED med insikter gällande användning och fjärrdiagnostik från CityTouch belysningssystem kan ni snabbt börja sänka era energikostnader, vilket påskyndar avkastningen för investeringen markant.

Spara energi

Framtidsförberett och säkert

CityTouch är ett öppet system som stödjer inkoppling av sensorer, kameror och andra IoT-enheter för att göra er stad förberedd för framtidens smarta tjänster. Med speciella användarroller och helt krypterade dataflöden uppfyller systemet högsta standarder för säkerhet. Regelbundna programuppdateringar ser till att systemet alltid har senaste versionen.

Spara energi

Uppgradera eller expandera enkelt

Detta säkra system är enkelt att använda och distribuera eftersom det fungerar med både nya och befintliga armaturer så att hela stadens smarta belysning kan anslutas. För befintliga gatulampor som inte är CityTouch-kompatibla är det bara att montera en CityTouch anslutningssats (EU) eller nod (Americas/NZ/AU) för varje stolpe.

Vilka möjligheter finns med CityTouch

 

CityTouch är en smart plattform för att hantera offentlig LED-gatubelysning.

Så här fungerar det

 

CityTouch är ett heltäckande hanteringssystem för smart gatubelysning. För mer information om någon av komponenterna kan du ladda ner någon av broschyrerna nedan.

CityTouch-sortimentet

Med intuitivt användargränssnitt och strikta säkerhetsstandarder kan CityTouch-plattformen skalas efter behov och ge total översikt och kontroll av hela belysningssystemet.
Fjärrhantera uppkopplad gatubelysning med CItyTouch-appen från Philips Lighting
Philips Lightings CityTouch arbetsflödesapp ger insikter och arbetsflöden för effektiv uppkopplad belysning

CityTouch app för uppkopplad belysning

Fjärrhantera gatulampor, övervaka status på armaturer inklusive felaviseringar och mät energiförbrukningen i så gott som realtid i en vanlig webbläsare. 
Philips Lightings CityTouch uppkopplade belysningssystem fungerar med standardnätverk

CityTouch arbetsflödesapp

Analysera data, planera underhåll och behåll stabil belysning med visualisering av data. Mobilverktyget delar underhållsuppgifter med fältpersonal och loggar automatiskt aktiviteter för att undvika överflödiga dataströmmar.

Anslutningsalternativ

CityTouch Ready-armaturer


CityTouch Ready-armaturer är en "plug-and-play"-lösning som kan uppgraderas till LED samtidigt som uppgradering till uppkopplad och smart belysning. Armaturerna registreras automatiskt och placeras med ett av tre kontrollalternativ och börjar omedelbart ladda upp data till ert CityTouch-system.

Kontroll av enskilda ljuspunkter

Kontroll av ljuspunkter i grupp

Philips Lightings CityTouch arbetsflödesapp ger insikter och arbetsflöden för effektiv uppkopplad belysning

Philips CityTouch Ready-armaturer

All väg- och gatubelysning från Philips Lighting integreras sömlöst med CityTouch-systemet genom antingen nod eller anslutningssats. Philips CityTouch Ready-armaturer är nyckelkomponent i infrastruktur för uppkopplad tätortsbelysning.
Philips Lightings CityTouch arbetsflödesapp ger insikter och arbetsflöden för effektiv uppkopplad belysning

CityTouch anslutningsenheter

För befintliga armaturer kan anslutningssats (EU) eller anslutningsnod (Americas, NZ, AU) användas för att möjliggöra "plug-and-play"-anslutning.

Kontroll av ljuspunkter i grupp

Philips Lightings CityTouch arbetsflödesapp ger insikter och arbetsflöden för effektiv uppkopplad belysning

Skåpbaserad gruppanslutning

Anslut en grupp redan installerade gatulampor via en elledning till en segmentsstyrenhet som ansluter till CityTouch-programmet via internet.

CityTouch Ready partnerprogram

CityTouch Ready partnerprogram gör att du kan dra nytta av fördelarna med uppkopplad belysningshantering med bibehållen frihet att själv välja armaturleverantör.

CityTouch Ready partnerprogram finns för alla armaturleverantörer. Leverantörer som vill bli CityTouch Ready-partner behöver gå igenom certifieringsprocessen för att säkerställa att alla CityTouch Ready-armaturer är äkta "plug-and-play" och alla är lika lättanvända.

Listan med certifierade partners blir hela tiden längre och längre

Tjänster för CityTouch

Lifecycle Services

Optimera stadens belysningsprestanda och skydda er investering med ett servicepaket från Philips Lighting som ger stora besparingar och problemfri drift.

Smarta städer med CityTouch

Mer information om belysningssystem för din stad