Ett öppet system

Styr den smarta tunnelbelysningen med vår programvara som kan integreras i ert SCADA-nätverk för fjärrövervakning och felupptäckt.
Smart belysning för tunnlar

Tunnelkontroll

Styrenheten för tunnel samlar in data för ljusnivåer vid tunnelns infart och utfart. Belysningen justeras automatiskt utifrån detta och ger optimala körförhållanden.
Tunnelkontroll

Felövervakning och nödfallsbrytare

Systemet övervakar ljusnivåer och aviserar om fel uppstår. Ni kan byta till att manuellt styra tunnelbelysningen på ett ögonblick för att maximera ljuset i en nödsituation.
Felövervakning och nödfallsbrytare