Fler varumärken från

Se belysningsdata,

hantera affärsprocesser

CityTouch,
Siegburg, Tyskland


Det innovativa och informationsrika CityTouch-systemet från Philips sätter en ny standard för belysningshantering i tyska Siegburg
Hartung

CityTouch
har gjort

mitt jobb mer flexibelt, med enklare managementprocesser och bättre insyn.”

 

- Jörg Hartung, förvaltningschef för gatubelysningen i Siegburg

hartung

Utmaningen

 

I takt med att Siegburg har växt har gatubelysningen blivit en allt större del av det offentliga rummet. Innan 2014 hade man en blandad infrastruktur med många typer av stolpar, fästen, ljuskällor och armaturer. Många ljuspunkter var föråldrade och levde inte upp till energikraven, och belysningssystemet hade begränsad möjlighet till flexibel insamling och delning av information.

hartung

Exakt belysningsdata

 

Systemansvariga kan använda Philips CityTouch och skapa typkataloger som gör det enkelt att välja resurser och tilldela dem till enskilda ljuspunkter. Typkataloger för stolpar, armaturer, ljuskällor och fästen omfattar alla typer som används ofta och som nyss använts, teknisk information och ytterligare information som kan konfigureras av användare. Via typkataloger kan systemanvändarna snabbt och enkelt generera och visa detaljerad information om affärsprocesser som rör belysning. De gör också att man snabbt och enkelt kan identifiera underhållsuppgifter, som lampbyten. Eftersom alla driftprocesser har blivit märkbart enklare och mer transparenta, har CityTouch gjort arbetsrelationen mellan staden och tjänstleverantören mer flexibel.

cmyk

CityTouch

 

CityTouch är en ny plug&play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet

Läs mer om CityTouch

Uppkopplad belysning
i Siegburg

Teamet

Jörg Hartung  

Förvaltningschef Siegburg

Utility Rhein-Sieg-Netz

Philips Lighting

Projektteam

Liknande projekt