Fler varumärken från

Billsta

Billsta,

Västerås, Sverige

 

Västerås stad minskade energiförbrukningen i Billsta med ny teknik.

LED-armaturer i Västerås.

Efter 6,5 år har
LED-investeringen

 

betalat sig. Om man tar hänsyntill ljusregleringen blir återbetalningstiden ännu kortare, säger"

Philips LED-armaturer.

Utmaningen

 

Västerås stad ville kunna övervaka vägbelysningen och få bättre planering av underhållet. De ville också ha möjlighet attbehovsanpassa ljusnivån.Billsta villaområde var tidigare belyst med kvicksilverarmaturer125W och Norrleden hade både högtrycksnatrium- och kvicksilverarmaturer250W.

Philips Selenum LED och Mini Iridium LED.

Lösningen

 

Den nya LED-belysningen i Billsta med Selenium LED och Mini Iridium LED styrs av det webbaserade trådlösa styrsystemet Starsense CityTouch Wireless, som består av det intelligenta styrsystemet Starsense Wireless och mjukvaranCityTouch. Hjärnan i styrsystemet är en segmentkontroll, somär placerad i ett styrskåp.

 

Varje armatur i anläggningen har en inbyggd sändare – en Outdoor Lighting Controller (OLC-enhet)och en egen adress. Alla OLC-enheterna i nätverket kan både ta emot och skicka styrsignaler. En segmentkontroll kan styra upp till 4 000 OLC-armaturer. Avståndet mellan armaturerna får vara max 300 meter.

 

När man är inloggad i City Touch får man en bra överblick över belysningssystemetsstatus i realtid. Man ser t ex hur många brinntimmarvarje armatur har och hur mycket energi som förbrukas.Man kan lägga in de tider som respektive armatur ska tändasoch släckas samt ljusreglera armaturerna från 100 % ner till 10 %.För att förhindra att startströmmen blir för hög kan belysningentändas stegvis.

 • Selenium LED
  Selenium LED
  Selenium LED är en kostnadseffektiv armatur för vägbelysning som ger över 60 % energibesparing jämfört med traditionella lösningar. Den enkla, rundade formen minskar det visuella i...
 • Iridium gen3 LED Mini
  Iridium gen3 LED Mini
  Iridium gen3 är den första verkligt intelligenta armaturen. Inga problem med commissioning – installera bara armaturen och styr den genom CityTouch-programvaran. Fjärrljusstyrning ...
 • Starsense Wireless
  Starsense Wireless
  Starsense Wireless är ett telemanagementsystem för ljusstyrning utomhus, baserat på trådlös tvåvägskommunikation med det senaste inom nätverksteknologi. Systemet gör det möjligt at...

Liknande projekt