Fler varumärken från

Högtflygande
arbetsplatser

Manchester Airport Olympic House, Storbritannien

 

Läs om hur energibesparande belysning lyfter Manchester Airports kontor

Sammanträdesrum i Manchester Airport Olympic House upplyst av Philips LED-kontorsbelysning.

Den nya belysningen
har hjälpt till

att förvandla de här våningarna och vi har fått mycket positiva kommentarer från personalen efter att den installerades. Philips gjorde ett mycket bra jobb med att möta de väldigt korta ledtiderna och vi fick mycket bra service under hela projektet.”

 

-Gavin Taylor, huvudprojektledare för MAG

Korridoren i Manchester Airport Olympic House upplyst av Philips LED-kontorsbelysning.

Utmaningen

 

Manchester Airport Group (MAG) genomförde en stor renovering på huvudkontoret. Man ville modernisera arbetsplatsen och minska koldioxidpåverkan, och man vände sig till Philips Lighting för att få hjälp.

Korridoren i Manchester Airport Olympic House upplyst av Philips LED-kontorsbelysning.

Rätt belysning

 

MAG är vana vid tidspressade scheman och man behövde en snabb lösning. Philips satte fart tillsammans med grossisten Newey & Eyre och man arbetade hårt för att se till att de nya armaturerna kunde levereras snarast.

 

LED-kontorsbelysningen var snart i hamn. I kontoren med öppen planlösning ger infällda PowerBalance-armaturer ett uppfriskande ljus som är perfekt för produktiva arbetsplatser. Ljuset är tillräckligt bra för att man inte ska behöva skrivbordslampor, men det orsakar inga störande bländningar. Dessa takarmaturer kompletteras av LuxSpace Compact och StyliD Mini LED-downlights, som ger behaglig synlighet i korridorer och hallar.

 

De energieffektiva armaturerna för kontorsbelysning styrs av Philips DynaLite-styrsystem. Styrsystemen är kopplade till ljuskänsliga fotoceller, som gör det möjligt att dimma armaturerna automatiskt när det finns tillräckligt med naturligt ljus. Dessutom finns närvarodetektorer som ser till att lamporna släcks automatiskt när ett rum är tomt, vilket maximerar besparingen. Styrsystemet har konfigurerats så att andra delar av byggnaden kan läggas till senare. Framtida underhåll levereras genom Philips-styrsystemens underhållspaket.

 

Tack vare den energibesparing man uppnår genom de smarta styrsystemen och LED-kontorsbelysningen är det nya systemet mycket positivt för MAG.

  • PowerBalance gen2
    PowerBalance gen2
    När det gäller LED-belysning av kontorsutrymmen är kunderna ofta beredda att investera i hållbarhet under förutsättningen att investeringen återbetalar sig. Samtidigt bör systemet ...

Liknande projekt