Fler varumärken från

Kontorsmiljö med

IoT-aktiverad uppkopplad belysning

The Edge, Amsterdam, 
Nederländerna


I The Edge ger InterAct Office, det smarta, uppkopplade belysningssystemet från Philips, en bekvämare, produktivare och hållbarare miljö.
The Edge – IT och innovationer – Philips Lighting

Innovation är vår
högsta prioritet

och vi vill gå steget längre när det gäller dataanalys och få ny kunskap om hur kontorsmiljön används. Vi ser då hur vi kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och skapa en mer hållbar värld.”


– Eric Ubels, IT-direktör på Deloitte

The Edge – uppkopplad kontorsbelysning – Philips Lighting
The Edge – uppkopplad kontorsbelysning – Philips Lighting

Utmaningen

 

The Edge är en innovativ byggnad med 40 000 kvadratmeter kontorsyta som ligger i affärsområdet Zuidas i Amsterdam. Det främsta målet med utformningen var att skapa en intuitiv, bekväm och produktiv miljö för de anställda. Den skulle också fungera som en förebild för utformningen av hållbara byggnader runt om i världen.

The Edge – uppkopplad kontorsbelysning – Philips Lighting

Rätt belysning

 

I ett nära samarbete med Philips Lighting har OVG och Deloitte skapat InterAct Office, ett smart, uppkopplat belysningssystem och programapplikationer som använder den senaste tekniken för att tillhandahålla tjänster som ökar flexibiliteten i öppna kontorslandskap.

 

De anställda kan anpassa belysningen och temperaturen vid sitt eget skrivbord med hjälp av en mobilapp, och fastighetsförvaltarna får information i realtid om drift och aktiviteter. Med hjälp av den informationen kan de maximera byggnadens drifteffektivitet, optimera kontorsutrymmet och minska byggnadens koldioxidavtryck.

 

I systemet används nästan 6 500 uppkopplade LED-armaturer i en digital belysningsinfrastruktur på byggnadens alla 15 våningar. I 3 000 av armaturerna finns integrerade sensorer som samlar in anonyma data om rörelse, temperatur och belysning. Dessa data skickas till en central programvarulösning som samlar in, lagrar, delar och distribuerar information om de upplysta områdena. 

 

Drift- och infrastrukturansvariga använder programvaran för att visualisera och analysera data för närvaron i byggnaden, både tidigare och i realtid, och kan på så sätt fatta faktabaserade beslut om hur utrymmet kan användas på bästa sätt och hur arbetsplatserna ska utformas. Dessutom kan de spåra energiförbrukningen och rationalisera driften av byggnaden. 

 

Sedan InterAct Office installerades har de årliga energikostnaderna sjunkit med 100 000 €, och ytterligare 3,6 miljoner € har sparats in för att ytorna har utnyttjats bättre. Nu är det nästan 1 000 fler anställda som jobbar i de smarta, uppkopplade lokalerna än vad som var tänkt från början. Det har gjort The Edge till Deloittes mest kostnadseffektiva kontor i hela världen – och dessutom det populäraste. Det är nämligen fyra gånger fler som söker jobb hos Deloitte nu än normalt sett.

I ett nära samarbete med Philips Lighting har OVG och Deloitte skapat InterAct Office, ett smart, uppkopplat belysningssystem och programapplikationer som använder den senaste tekniken för att tillhandahålla tjänster som ökar flexibiliteten i öppna kontorslandskap.

 

De anställda kan anpassa belysningen och temperaturen vid sitt eget skrivbord med hjälp av en mobilapp, och fastighetsförvaltarna får information i realtid om drift och aktiviteter. Med hjälp av den informationen kan de maximera byggnadens drifteffektivitet, optimera kontorsutrymmet och minska byggnadens koldioxidavtryck.

 

I systemet används nästan 6 500 uppkopplade LED-armaturer som skapar en digital belysningsinfrastruktur på byggnadens alla 15 våningar. I 3 000 av armaturerna finns integrerade sensorer som samlar in anonyma data om rörelse, temperatur och belysning. Dessa data skickas till en central programvarulösning som samlar in, lagrar, delar och distribuerar information om de upplysta områdena.

 

Drift- och infrastrukturansvariga använder programvaran för att visualisera och analysera data för närvaron i byggnaden, både tidigare och i realtid, och kan på så sätt fatta faktabaserade beslut om hur utrymmet kan användas på bästa sätt och hur arbetsplaserna ska utformas. Dessutom kan de spåra energiförbrukningen och rationalisera driften av byggnaden.


Efter installationen av InterAct Office minskades de årliga energikostnaderna med 100 000 €, och ytterligare 3,6 miljoner € sparades in för att utrymmet utnyttjades bättre. Nu är det nästan 1 000 fler anställda som jobbar i de smarta, uppkopplade lokalerna än som var tänkt från början. Det har gjort The Edge till Deloittes mest kostnadseffektiva kontor i hela världen – och dessutom det mest populära. Det är nämligen fyra gånger fler som söker jobb hos Deloitte nu än normalt sett.

Se mer av historien om The Edge

Individuell reglering

Individuell reglering

Hållbar innovation

Hållbar innovation

Anläggningsförvaltning

Anläggningsförvaltning

Kontakta oss

 

Vill du veta mer om tekniken och lösningarna som används i The Edge?

 

Skriv till oss

Kontakta oss

Banbrytande inom
uppkopplad belysning

Teamet

OVG Real Estate

Kund

Ron Bakker, Lee Polisano, PLP Architecture, OeverZaaijer

Arkitekter

Babette Bouman, Laura Atsma, Rick Rijksen, Fokkema & Partners

Inredningsarkitekter

Deerns

Ingenjörer

Liknande projekt

Pioneers of Light


Discover the Pioneers of Light hub

for architects, lighting designers and engineers.

Ground-breaking lighting projects, events, training

and tools to help transform your projects and designs.