Fler varumärken från

En enkel förändring gör

resorna säkrare

Schougens bro,
Malmö, Sverige


Läs om hur LED-belysning gör Schougens bro säkrare på natten

 

 

Schougens bro i Malmö är belyst med Philips LED-armaturer som är fästa vid ett minimalt kabelsystem.

Philips var den
enda entreprenören

som levererade den här typen av belysningslösning. Vi har fått utmärkt support.”

 

- Johnny Clausen, verksamhetsansvarig för gatubelysning i Malmö stad

 

FreeStreet LED-armaturen från Philips, en minimalistisk armatur för gatubelysning

Utmaningen

 

Schougens bro i Malmö behövde verkligen ny belysning. Den hade energislukande kvicksilverarmaturer från 1970-talet och de lyste upp bron dåligt samtidigt som ljuset spillde över på andra ytor. Malmö kommun kontaktade Philips för att se om vi kunde hitta en bättre lösning.

Rätt belysning 


Även om bron bara är 34 meter lång och 18 meter bred var bra belysning avgörande. Man hoppades att ett nytt system skulle öka synligheten för förare och fotgängare och sänka energikostnaderna. Efter att de hade sett vårt FreeStreet-system på mässan Light & Building ville representanterna från Malmö gärna se om det kunde förbättra säkerheten på bron.

 

Philips satte igång med installationen av FreeStreet. I stället för att använda lyktstolpar är de fritt hängande armaturerna monterade på kablar som också strömförsörjer lamporna. Det nya systemet riktar in de nya LED-ljuskällorna korrekt mot gatan nedanför, så att ljuset lyser där det behövs utan spill. ”Nu är det ljus där det ska vara ljus”, säger Johnny Clausen, verksamhetsansvarig för gatubelysning. ”Det här är en enorm fördel om vi någon gång vill öka belysningsnivån, eftersom vi helt enkelt kan lägga till fler LED-armaturer på den befintliga kabeln.”

 

Det nya systemet har ökat antalet ljuskällor utan att lägga till fler lyktstolpar. I enlighet med önskemålen från Malmö kommun är LED-lamporna mycket diskreta, eftersom de ser ut att hänga i luften på natten och knappt syns på dagen. LED-lamporna förbrukar inte bara mindre energi och förbättrar säkerheten på bron, utan de har även en förväntad livstid på 12,5 år.

 

Genom att byta ut kvicksilverbelysningen på Schougens bro mot energieffektiv LED-belysning har den totala installerade effekten minskat med 202,4 W. Det ger energibesparingar på 810 kWh/år för Malmö stad.

  • FreeStreet
    FreeStreet
    I många städer är gator och gångstråk belamrade med trafikskyltar, lyktstolpar, och reklam vilket skapar en föga inbjudande stadsmiljö. Visst vore det härligt att förändra och förb...

Mer belysning för
mindre pengar

Teamet

Malmö stad, Gatukontoret

Kund

Liknande projekt