Mer brands från

Ljus + design:

Platser som stimulerar hjärnan

Platser som stimulerar hjärnan

 

Genom att införliva naturliga element i arkitektur eller genom att utnyttja kunskaper om människans sinnen kan designers påverka hur vi uppfattar en rymd, säger Noah Yaffe, från Steven Holl Architects, och Raymond van Ee, forskare hos Philips, i sina Luminous Talks-presentationer.

Den horisontella skyskrapan i Shenzhen, Kina, använder färg för att påverka åskådarens uppfattning av konstruktionen

Luminous Talks är ett sätt att låta en inbjuden publik lyssna på tankar kring belysning och även sprida tankarna till en större publik.

 

Noah Yaffe från Stephen Holl Architects förklarade hur de oändligt många utsiktspunkterna i ett utrymme, och när man befinner sig i utrymmet, kan hjälpa till att forma ens förståelse och uppfattning.

 


Daeyang Gallery and House i Seoul, Sydkorea, återspeglar tanken att ett oväntat fenomen kan uppstå när naturliga element integreras i arkitekturen och byggnaden är integrerad i landskapet.

 

Den horisontella skyskrapan i Shenzhen, Kina, påverkar åskådarens uppfattning av att befinna sig på en offentlig plats genom effektiv användning av färg och högreflekterande material.

Daeyang Gallery and House i Seoul, Sydkorea, har ett ovanligt förhållande mellan byggnaden och landskapet

Hamsuncentret, som ligger ovanför polcirkeln i Norge, reagerar på platsens extrema ljusmönster och visar hur dessa kan skapa en unik rumslig upplevelse.

 

Den nya byggnaden vid Glasgow School of Art tar in dagsljus genom stora rör som skär igenom byggnaden, samt ett plan mot himlen.


Raymond van Ee, som är expert på hur hjärnan bearbetar sensoriska signaler, fokuserade på vår benägenhet för selektiv perception och kroppsklockans egenheter. Våra hjärnor har inbyggda tolkningar av vissa föremål och det är svårt att se den verkliga bilden eller uppfatta djup om det vi ser inte överensstämmer med våra förväntningar. Dessa tankar kan illustreras med optiska illusioner. 

 

Det går att förbättra fokus genom synkronisering av olika stimuli, till exempel ljud och bild. De kan förstärka vår koncentration på vissa delar i utrymmet genom att använda modeller som stimulerar flera sinnen.

 

Hamsuncentret, som ligger ovanför polcirkeln i Norge, reagerar på platsens extrema ljusmönster