Mer brands från

Ljus + design:

Ljusslöja

Ljusslöja

 

En rörformad struktur i en interaktiv ljusslöja är den mest spännande delen av ”Turbulences”, en del av ett nytt konstcenter i Orléans som till största delen består av befintliga byggnader.

När arkitekterna Jakob + MacFarlane vann tävlingen om att renovera och bygga ut FRAC-centret i Orléans för att skapa ett nytt konst- och kulturcenter för unga kreatörer valde man en stark fysisk närvaro med inslag av en urban signal. Teamet arbetade med konstnärsgruppen Electronic Shadow och tog fram ett projekt som inte bara renoverade den befintliga byggnaden, utan också införde en prefabricerad rörformad byggnad på den gamla militäranläggningen för att fungera som markör.


Den kallas Turbulences och bygger på en parametrisk deformation och utvidgande av de befintliga byggnaderna. Den rörformade strukturen stöttar de yttre täckpanelerna av aluminium, som antingen är solida eller perforerade, och innerpaneler av trä. De nedre delarna är täckta med prefabricerade betongpaneler, som sammankopplar byggnaden med gårdsplanen.

 

Den del av Turbulences som ligger mot vägen är täckt med flera hundra dioder, som tillsammans bildar en ”mediefasad”. Genom att utnyttja byggnadens konstruktionslinjer blir ljuspunkterna tätare och övergår från punkter till linje, linje till yta, yta till volym och volym till bild

Avsnitt som visar förhållandet mellan Turbulences och resten av den anpassade byggnaden vid Electronic Shadow
Detta interaktiva yttre kan använda information som kommer från exempelvis klimatdata (dagsljus, vind osv.) samt animerade bilder som tagits fram av konstnärerna.

Electronic Shadow använder Philips ColorKinetics LED-band (Flex LMX) och Video System Manager (VSM) som krävs för att planera installationen. Varje iColor Flex LMX-band består av 50 individuellt adresserbara LED-noder, som dynamiskt integrerar strömförsörjning, kommunikation och styrning. Bandens flexibla form möjliggör två- och tredimensionella konfigurationer.
Mediefasaden kan reagera på klimatdata eller använda förinställda sekvenser som har skapats av konstnärerna hos Electronic Shadow